آتلیه عروس
آموزش عکاسی دیجیتال
آموزش عکاسی دیجیتال
آموزش عکاسی دیجیتال
آموزش عکاسی دیجیتال
آموزش عکاسی دیجیتال

facebook   instagram   telegram

آموزش عکاسی دیجیتال

آموزش عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال به فرآیند ثبت تصاویر به وسیلهٔ دریافت و ثبت نور برروی سطح حساس به نور سنسور الکترونیکی گفته می شود. الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیاء بر روی سطح حساس به نور سنسور تأثیر می گذارد و باعث ثبت تصاویر می گردد.
آسانی نسبی استفاده، سرعت بالای بازدید، انتقال و چاپ و نیز در بسیاری از موارد، کیفیت برتر، تعدادی از ویژگی های متمایزکنندهٔ عکاسی دیجیتال هستند.
مخترع دوربین عکاسی دیجیتال استیون سسون می‌باشد. گرچه اصول کلی دوربین‌ها دیجیتال شبیه به دوربین‌های فیلمی هستند، نحوه کار داخل این دوربین‌ها کاملاً متفاوت است. در این دوربین‌ها تصویر توسط یک سنسور CCD یا یک CMOS  گرفته می‌شود . CCD به صورت ردیفها و ستونهایی از سنسورهای نقطه‌ ای نور هستند که هر چه تعداد این نقاط بیشتر و فشرده تر باشد، تصویر دارای دقت بالاتری است
.