آتلیه عروس
استودیو عکاسی
استودیو عکاسی
استودیو عکاسی
استودیو عکاسی
استودیو عکاسی

facebook   instagram   telegram

استودیو عکاسی

استودیو عکاسی در واقع محل یا کارگاه تهیه فیلم یا عکس می باشد. در داخل استودیو عکاسی دکور های داخلی از پیش تعبیه شده و قرار گرفته است یک استودیو عکاسی حرفه ای به چند آیتم بستگی دارد. مهمترین آیتم برای تبدیل شدن یک استودیو عکاسی به استودیو عکاسی خوب و حرفه ای معماری داخلی آن می باشد.به عنوان مثال white room  ها یا اتاق های سفیدبا دورهای سفید امروزه جزء پرطرفدارترین دکورها در استودیو عکاسی می باشد. یک استودیو عکاسی خوب و حرفه ای به خوبی میداند که زیبایی در سادگی است. و سادگی نیز همیشگی ماندگار است.
Back ground های ساده زمانی که با انواع تجهیزات نوری , نورپردازی میشوند. زیبایی خاص به یک استودیو عکاسی می دهند. برای مثال یک زمینه تیره با نور پردازی ساده مثل نور اصلی عکس زیبایی از سوژه در استودیو عکاسی ثبت میکند.