آتلیه عروس
تاریخچه عکاسی
تاریخچه عکاسی
تاریخچه عکاسی
تاریخچه عکاسی
تاریخچه عکاسی

facebook   instagram   telegram

تاریخچه عکاسی

تاریخچه عکاسی

کلمهٔ فتوگرافی  photography از واژه‌های یونانی نور و نگارش مشتق شده است؛ که از ترکیب آن دو، نگارش با نور استخراج می‌شود.
 توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده‌است، بلکه نتیجهٔ تلاش بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف و اکتشافات و نوآوری‌های آنان در طول تاریخ است. در یونان باستان عقیده بر این بود که نور از چشم به سمت اشیا می‌تابد و بازتاب آن باعث دیدن می‌شود.
تاریخ اولین عکس به سال ۱۸۲۲به  مخترعی فرانسوی به نام ژوزف نیسفور نیپس ۱۷۶۵-۱۸۳۳که درسن ۵۷ سالگی توانست نختسین تصویر تثبیت شدهٔ دائمی را تولید کند.
تاریخچه عکاسی


درسال های بعد دستگاه عکاسی داگرئوتیپ ساخته شد. این دستگاه که تصویر( عکس) مثبت تولید می‌کرد در سال ۱۸۳۹ به نمایش گذاشته شد و بدین ترتیب عصر عکاسی آغاز گردید. اعلام این خبر نیز ویلیام فاکس تالبوت ۱۸۰۰-۱۸۷۷انگلیسی را ترغیب کرد تا روش عکاسی خود را تکمیل نماید. در روش او نیز از یک نگاتیو کاغذی استفاده می‌شد که امکان تهیهٔ تصویر مثبت از آن وجود داشت.صنعت عکاسی روی کاغذ حساس در سال ۱۸۳۹ میلادی بوجود آمد و در سال ۱۸۴۱ میلادی پلاک‌های شیشه برای عکاسی اختراع شد.عکاسی دست‌خوش یک رشته اصلاحات سریع مانند اختراع عدسی‌های بهتر، نگاتیوهای شیشه‌ای و روش‌های جدید شیمیایی شد که به تولید تصاویر پایدارتر انجامید.


تاریخچه عکاسی در ایران
پس از اعلام عکاسی در سال
1839 میلادی با وقفه ای حدود 5 سال یعنی در اواخر حکومت محمد شاه قاجار و اوایل حکومت ناصرالدین شاه تاریخچه عکاسی ایران آغازشد. آغاز عکاسی در ایران به دوران قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه باز می‌گردد از عکس‌های موجود این دوران می‌توان به بخشی از راه و رسم زندگی آن زمان پی برد.
در بدو پیدایش عکاسی، محدودیت‌هاى فنى عکسبردارى موجب مى‌شد تا عکسبردارى از ابنیه و عمارات رونق پیدا کند.
دوربین‌هاى عکاسى نیز تنها در دسترس درباریان خاص که آشنا به فن عکاسى بودند و بیشتر آنها لقب عکاس‌باشى داشتند قرار مى‌گرفت.