آتلیه عروس
تصویر برداری هوایی
تصویر برداری هوایی
تصویر برداری هوایی
تصویر برداری هوایی
تصویر برداری هوایی

facebook   instagram   telegram

تصویر برداری هوایی

هنگامی که از تصویربرداری هوایی صحبت می شود. اولین ذهن مخاطب به تصویربرداری هوایی توسط بالگرد ها , هواپیما و.... می رود امروزه از طریق هلیکوپتر های دستت سازو بدون سرنشین در اندازه های مختلف که از طریق دوربین توسط یک ربات برروی آن هدایت می گردد.و تصاویر بسیار زیبایی را خلق می نماید.
تصویربرداری هوایی بسیار کاربردی شده و در بخش های مختلف اعم از صنعتی , تبلیغاتی , ترافیکی , تلویزیونی , سینمایی , عروسی استفاده می گردد.
تصویربرداری هوایی توسط هلیکوپترهای دست ساز و شرکتی در دسترس می باشد. دوربین های نصب شده روی این هلیکوپترها با کیفیت های مختلف تصویربرداری می نماید.در تصویربرداری هوایی با هلیشات اپراتور یا شخصی که کنترل آن را بعهده دارد نقش پررنگی ایفا می کند .
تصویربرداری هوایی باهلیشات امروزه در تصویربرداری عروسی بسیار پررنگ شده و مخاطبان بسیاری را جذب نموده است.
در تصویربرداری هوایی و هلیشات تمامی قانون های سینمایی و تصویربرداری قابل به انجام می باشد. با این تفاوت که حرکت سریع و آهسته و حرکات در امتناع قابل به انجام می باشد.
درتصویربرداری هوایی با هلیشات توسط ریموتی که در اختیار کاربر قرار می دهد. که در کانال های مختلف ریموت طراحی شده و از طریق امواج رادیویی تصویر را انتقال می دهد. و به این صورت کاربر می تواند هم حرکات و هم تصویررا در آن برای کنترل بهتر مشاهده نماید. هلیشات ها در دو نوع بنزینی _ الکتریکی تولید می شود.
نوع الکتریکی آن توسط باطری تغذیه می گردد و قدرت پرواز مابین 5 تا 20 دقیقه به کاربر می دهد.
در آتلیه روزبه از دستگاه اینپایر1 استفاده می شود. که قابلیت تصویربرداری 360درجه تصویربرداری اریب , عکاسی هوایی , تنظیمات iso  دیافراگم و شاتر روی ریموت را ایجاد می نماید.