آتلیه عروس
عکاسی آب
عکاسی آب
عکاسی آب
عکاسی آب
عکاسی آب

facebook   instagram   telegram

عکاسی آب

عکاسی آب

همه چیز در عکاسی زیر آب متفاوت است. به عنوان مثال، نورپردازی از اصول و الگوهای متفاوتی پیروی می کند. نور در عکاسی زیر آب باید حدود ۶ برابر قوی تر از روی زمین باشد (تقریبا، بسته به عمق و فاصله تا سوژه شما)، و از آنجا که سر و کار داشتن با سیگنال های رادیویی می تواند زیر آب حسابی چالش برانگیز باشد، نور شما باید نور ثابت، نور محیط یا فلاش هایی که مستقیما به دوربین شما متصل می شوند، باشد.هرچند این تمام ماجرا نیست. شما و مدل هایتان باید خود را با عکاسی در محیطی با جاذبه نزدیک به صفر تطبیق دهید. در عکاسی زیر آب تکیه گاه (پایه) و لباس ها نیز به صورت متفاوت عمل خواهند کرد یک لباس مجلل موج دار بر روی زمین می تواند در عکاسی زیر آب ژولیده و در هم و برهم و شفاف باشد؛ و یک تکیه گاه که فکر می کردید در عکاسی زیر آب یک ایده فوق العاده خواهد بود ممکن است بعد از اینکه خیس شد کاملا خطرناک شود.