آتلیه عروس
عکاسی در کویر
عکاسی در کویر
عکاسی در کویر
عکاسی در کویر
عکاسی در کویر

facebook   instagram   telegram

عکاسی در کویر

عکاسی در کویر
زمان عکاسی از محیط کویری بسیار محدود است زیرا شما قادرید از لحظه طلوع خورشید تا حداکثر یک ساهت بعد از طلوع و هنگام غروب خورشید کمتر از یک ساعت قبل از غروب از کویر عکاسی کنید در غیر این صورت کویر , سطحی پوشیده از ماسه است و زیبایی چشمگیری ندارد. موردی که در عکاسی کویر باید به آن دقت کنید. این است که ذرات معلق ماسه همه جا هستند. و شما باید حواستان باشد که این ذرات به داخل عدسی دوربین راه پیدا نکند .هم چنین عکاسی از آسمان شب کویر هم بسیار لذت بخش خواهد بود. عکاس طبیعت بالاخص کویر باید قدرت انجام کار را داشته باشد.

یعنی از نظر جسمانی ورزیده و قوی باشد و باید ممسیر عکاسی در کویر را خوب بلد باشد. به تاریخ و جغرافیایی مکان مورد نظر در عکاسی در کویر مسلط باشد. و موقعیت های نوری عکاسی در کویر را بداند. عکاس با داشتن اطلاعات کافی نسبت به جغرافیای آن محل می تواند در هنگام روبه رو شدن با موانع طبیعی به خوبی از عهده آن برآید. عکاسی در کویر باید راه های مقابله با حوادث طبیعت را بلد باشد. برای عکاسی در کویر و از آسمان کویر چند نکته وجود دارد. که باید رعایت شود. سه پایه حتی اگر پایدارترین دست ها را هم داشته باشید. برای عکاسی از ستاره ها هم زمانی که دهانه دوربین برای دریافت نور برای مدت زیادی بازه , باید دوربین روبه روی سطحی پایدار بگذارید و بهترین گزینه برای این کار سه پایه دوربین است. برای این نوع عکاسی بهتره سلف تایمر را روی 2 ثانیه یا یا یک ثانیه تنظیم کنید. در صورت امکان از شاتر راه دور استفاده کنید. پیدا کردن محل مناسب این نوع عکاسی خیلی مهمه . سعی کنید کادربندی را انتخاب کنید که چیدمان ستاره ها زیباتر باشند.