آتلیه عروس
عکاسی سیاه و سفید
عکاسی سیاه و سفید
عکاسی سیاه و سفید
عکاسی سیاه و سفید
عکاسی سیاه و سفید

facebook   instagram   telegram

عکاسی سیاه و سفید

عکاسی سیاه و سفید


در اوایل تاریخچه عکاسی , عکاس ا هیچ انتخابی جز عکاسی سیاه و سفید نداشتند. سپس در سال 1936 , کوداکروم در عکاسی رنگی به جهانیان معرفی شد. ولی عکاسی سیاه و سفید رونق بیشتری گرفت . عکاسی سیاه و سفید به نوعی خالص ترین نوع عکاسی به شمار میرود یکی از دلایل اینکه عکاسی سیاه و سفید بسیار تحسین بر انگیز است این است که رنگ ها حواس را پرت میکنند. آن ها توجه را از جلوه های بصری دور می کنند. عکاس سیاه و سفید باید بداند که چگونخ مواردی هم چون تضادها , بافت ها , اشکال و فرم ها و نورها را لحاظ کند . تا عکسی به یاد ماندنی خلق کند. از دید هنرمندان عکاسی سیاه و سفید واقعیت را تفسیر میکند. در حالیکه در عکاسی رنگی صدق نمیکند. عکس رنگی واقعیت را تشریح میکند. کلید موفقیت در عکاسی سیاه و سفید دیدن جهان به صورت تک رنگ است.یادگیری این موضوع که همه سوژه ها برای عکاسی سیاه و سفید مناسب نیستند مهم است. البته نوع خاصی از عکس ها با تکیه بر رنگ ها موثرترند. به طور مثال مک کوری عکاس پرتره از دختران افغانی این بود که رنگ بخشی اصلی از یک تصویر قوی است. عکاسان موفق سیاه و سفید به دنبال سوژه هایی می گردند. که در عکس سیاه و سفید جلوه خوبی داشته باشد.

ما عادت داریم همه چیزها را رنگی ببینیم وقتی رنگ ها به سیاه و سفید تبدیل می شود رنگ های تیره تن های تیره را تشکیل می دهد. رنگ های روشن , روشن می شوند. تفاوت بین این سایه ها را کنتراست طیفی می نامیم . عکاسان سیاه و سفید توجه خود را به سایه ها و خطوط منحنی میکشاند که فرم را تجسم کند . عکاسی سیاه و سفید به عکاسان این اجازه را می دهد . که در هر نوعی از شرایط نوری عکاسی کند. بهترین نور , در عکاسی سیاه و سفید  نور ضعیف خورشید هنگام طلوع یا غروب است.