آتلیه عروس
عکاسی غذا
عکاسی غذا
عکاسی غذا
عکاسی غذا
عکاسی غذا

facebook   instagram   telegram

عکاسی غذا

عکاسی غذا

عکاسی غذا

امروزه عکاسی از غذا ها بسیار رواج پیدا کرده است. از عکس های حرفه ای در استودسو گرفته تا عکس های سریع و معمولی با گوشی وتبلت. ما هر روزه شاهد غذاهای فراوانی در شبکه های اجتماعی هستیم. به عکاسی از غذا فودوگرافی می گویند. در صورتی که از غذای یک آشپز متوسط یا ضعیف عکاسی کنید. باید توجه داشته باشیم. تا زیباترین زاویه از نظر حجم و زیبایی را انتخاب نماییم تا از نظر مخاطب تاثیرگذارترین عکس را به نمایش بگذاریم. کادر بندی در عکاسی غذا بسیار مهم می باشد. ما می توانیم برای زیباتر شدن عکس ها از وسایل مرتبط برای درست کردن آن در عکاسی استفاده کنید تا عکس ها زیباتر دیده شود. همیشه سعی کنید از قسمت های سالم خوراکی ها عکاسی کنید. همیشه حتی در سوژه های به هم ریخته و خراب هم به دنبال قسمت های سالم باشید تا عکس های زیبایی از غذا بگیرید. لنز ماکرو با فاصله کانونی 105_60 mm برای عکاسی از مواد غذایی بسیار مناسب است.شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید از خوراکی های اشتها برانگیز عکس بگیرید. برای عکاسی از غذا ها به چند نکته باید توجه داشته باشید:
1.    زمان را در نظر داشته باشید:
به یاد داشته باشید خوراکی ها خشک , آب , چروک , یا تغییر رنگ می دهند. و بد حالت می شوند. در نتیجه زمان بخشی از عکاسی غذا به شمار می آید.
2.    چیدمان یا ترکیب بندی :
چیدمانی به وجود آورید که حرفه ای به نظر برسد. ولی نباید از غذایی که می خواهید عکس بگیرید غافل شوید. یعنی غذا عنصر اصلی ترکیب بندی شما باشد. نه چیدمانی که مکمل زیبایی عکس شماست.
3.    نورپردازی :
سعی کنید از نورطبیعی استفاده کنید. نوری که از پنجره واز یک پرده سفید نازک می گذرد. برای عکاسی از خوراکی بسیار مناسب است.
4.    نزدیک شوید :
تصویر خود را از سوژه پر کنید و به اندازه کافی زوم کنید. این کار سبب می شود. پشت زمینه شما مات شده و جلب توجه نکند. در این حالت سه پایه کمکی بزرگ برای خلق عکسی خوب می کند.
5.    تمرکز روی سوژه :
 برای تمرکز روی سوژه به تصویر اصلی خود نزدیک شوید. تا زمینه مات و عنصر اصلی عکس واضح شود.