آتلیه عروس
عکاسی ماکرو
عکاسی ماکرو
عکاسی ماکرو
عکاسی ماکرو
عکاسی ماکرو

facebook   instagram   telegram

عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو نوعی عکاسی از نمای نزدیک است. که در عکاسی ماکرو از سوژه های کوچک است. به طور معمول در عکاسی ماکرو سوژه موجود در یک تصویر ماکرو بزرگ تر از اندازه آن در طبیعت بر روی تصویر نگاتیو بوده است. به طور کلی عکاسی ماکرو , عکاسی از سوژه در ابعاد بزرگتر و واضح تر از اندازه طبیعی آن است.

عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو به دلیل ثبت تصاویری که با چشم عادی قادر به دیدن آن نیستیم بسیار پرطرفدارند. عکاسی ماکرو برای اولین بار در سال 1899 پدید آمد. در عکاسی ماکرو , عکاس به سوژه بسیار نزدیک می شود. زیرا می خواهد سوژه بزرگتر از واقعیت ثبت شود. در نتیجه در عکاسی ماکرو عکس چیزی را نشان میدهد. که در حالت عادی عکاس قادر به دیدن آن نیست. تقریبا هر سوژه ای می تواند در عکاسی ماکرو استفاد شود و این تفکر که عکاسی ماکرو فقط مختصص حشرات و گل ها است تفکری اشتباه است. به طور کلی انتخاب حالت عکاسی ماکرو اولین گزینه است و باعث می شود کار شما بسیار جذاب تر شود. پس زمینه را قبل از گرفتن عکاسی بسنجید زیرا کیفیت پس زمینه تاثیر بسزایی در عکاسی ماکرو دارد . حرکت سوژه یکی از بزرگترین مشکلات عکاسی ماکرو می باشد. پس با صبر عمل کنید. و جهت باد را در نظر بگیرید. زیرا حتی ممکن است با کوچکترین بازدم شما سوژه حرکت کند و از فوکوس شما خارج شود. فوکوس در عکاسی ماکرو از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا تفاوت بین یک عکس نرمال و ماکرو در همین مورد است. در عکاسی ماکرو زمانی که سوژه در حال حرکت باشد دوربین نمی تواند بر روی جزئیات تمرکز کند. بنابراین عکاسی ماکرو مختص سوژه های در حال حرکت مثل ماشین ها , انسان های در حال حرکت و غیره نیست.