آتلیه عروس
عکاسی مدل
عکاسی مدل
عکاسی مدل
عکاسی مدل
عکاسی مدل

facebook   instagram   telegram

عکاسی مدل

عکاسی مدل

اگر شما عکاسی هستید که از این راه امرار معاش میکنید. دیر یا زود این موقعیت برای شما پیش خواهد آمد که از افراد سرشناس یا معروف عکس بگیرید آیا برای چنین لحظه ای آماده اید ؟ آیا می دانید این افراد از شما چه انتظاراتی دارید ؟در عکاسی مدل قبل از هر چیزی باید تعریف داشته باشید . برای این کار بهتر است از افراد خوش سیما برای عکاسی مدل استفاده کنید. چرا که اینگونه افراد وقتی فردی خوش سیما را به عنوان مدل برای عکاسی مدل انتخاب میکنید. قسمتی از نقاط ضعف عکاسی خود را می پوشانند. انتخاب محل مناسب برای عکاسی بسیار مهم است شما می توانید در خانه یا در استودیو عکاسی کنید. ولی باید توجه داشته باشید که مکان هایی را انتخاب کنید که از لحاظ نوری مناسب باشند. در عکاسی مدل ممکن است که شما بخواهید در فضای آزاد عکاسی کنید که این موضوع نکاتی را در بر دارد از جمله اینکه باید تجهیزاتی را به همراه داشته باشید. مانند رفلکتور, فلش چتری و... بهتر است که عکاسان برای عکاسی مدل , برای خود هدف قرار دهند. و از روز قبل نقشه یا برنامه ریزی داشته باشند.

تا روند عکاسی بسیار سریع و بدون نقص باشد . و مدل نیز خسته نشود. و در عکاسی مدل هرگز نباید خلاقیت را نادیده بگیرند.
استودیو روزبه در عکاسی مدل تجربه بسیار بالایی دارد. و می تواند به شما این نوید را بدهد که بتوانید بهترین عکاسی  مدل از شما با توجه به صورت به شما تحویل دهیم.