آتلیه عروس
عکاسی معماری
عکاسی معماری
عکاسی معماری
عکاسی معماری
عکاسی معماری

facebook   instagram   telegram

عکاسی معماری

عکاسی معماری


اولین گام در عکاسی معماری آگاهی از عوامل ساخت یک بنا از جمله فضا , جنس مواد مورد استفاده , هدف در بنا است. باید از وقت کافی و اطلاعات مورد نیاز در مورد بنای مورد عکاسی استفاده کرد. به صورت کلی به منظور عکاسی از نمای یک ساختمان اختصاصی یک فضای محیطی به عکس ضروری است. البته نوع بنا نیز تاثیر بسزایی در میزان تاثیرگذاری بر مخاطب دارد. در عکاسی از بنا می توان با فاصله گرفتن از سوژه از لنز تله ستفاده کرد تا پرسپکتیو به صورت فشرده تر مورد نمایش قرار گیرد. در عکاسی از بنا حتما به سایه های ایجاد شده در بنا توجه لازم را داشته باشید. کارگردانان و فیلمبرداران قبل از رنگ های سوژه به میزان سایه توجه زیادی دارند.

. زیرا سایه ها از مواردی هستند که انتقال حس را به خوبی نمایش می گذارند. فرمول و یا قانون مساوی نمی تواند برای عکاسی معماری در فصول مختلف در نظر گرفت و یا اینکه گفت یک فصل از فصل دیگر بهتر است. اما در عکاسی از بنا به آب و هوا توجه داشته باشید. بعضی از ساختمان ها در بعضی فصول زیباترند. در ساختمان هایی که با یک یا چند مجسنه تزئین شده اند. ثبت دقیق سایه ها مهم تر است. مسیر حرکت چشم بیننده در عکاسی بنا اهمیت ویژه ای دارد. برای عکاسی از فضا های عمومی مانند میدان های توجه داشته باشید. انتقال حسی که در محیط وجود دارد. نیز به اندازه کادربندی صحیح اهمیت دارد. جزئیات قابل توج از قبیل نقش و نگار ها , کاشی کاری ها و تزئینات روی دیوارها موضوع خوبی برای عکاسی معماری تلقی می شود. استفاده از نور متمایل به ویژه برای عکس پردازی از نقوش برجسته , درهای حجاری شده برای تایید برجستگی ها و فرورفتگی ها بسیار کاربرد دارد. لنزهای تله برای عکسبرداری از فاصله دور با عکسبرداری از جزئیات بنا با درشت نمایی بیشتر مناسب تر است این لنزها زاویه دیده بسته تری دارند.و فضای کم تری را به تصویر می کشند. اما اگر از فاصله مناسب که کل بنا در تصویر بگنجد عکسبرداری شودبا این روش خطوط و سطوح و ستون های موازی عمودی بنا در تصویر موازی و عمودی دیده می شود . توجه به پرسپکتیو در عکاسی از بنا بیشتر از انواع دیگر عکاسی اهمیت دارد.