آتلیه عروس
عکاسی پانوراما
عکاسی پانوراما
عکاسی پانوراما
عکاسی پانوراما
عکاسی پانوراما

facebook   instagram   telegram

عکاسی پانوراما

به هر گونه دور نمای وسیع سراسری از یک مجموعه یا فضای سراسرنما یا پانوراما گفته می شود. در تکنیک عکاسی پانوراما شما چند عکس را به صورت چرخشی عکس برداری میکنید. به طوریکه قسمتی از کادرها با هم مشترک باشند. و بعد در کامپیوتر با برنامه photoshop elements  و ابزار  photomerge در آن استفاده می کنیم. اما این تنها راه برای تهیه عکس های پانوراما نیست بلکه راه ای دیگری وجود دارد. زمانی که عکاسی پانوراما را انجام می دهید تا جای ممکن دوربین را ثابت نگهه داشته و سعی کنید با بقیه عکس ها هم تراز باشد. برای نتیجه گرفتن بهتر در عکاسی پانوراما از سه پایه استفاده کنید. در این نوع عکاسی تنظیمات دوربین باید به حالت دستی یا manual  باشد. تا در عکس ها تنظیمات تغییر نکند و تمام عکس ها از لحاظ رنگ و فوکوس نور به یک شکل باشند. در عکاسی پانوراما آنچه که بسیار اهمیت دارد تنظیمات دوربین در بین عکس ها تغییر نکند بنابراین دوربین را روی حالت دستی بگذارید. تراز سفیدی عکس شما WB نباید در بین عکس ها تغییر نکند. بنابراین WB دوربین را هم به صورت دستی تنظیم می کنیم . در نهیت ابتدا بر روی سوژه مورد نظر خود فوکوس کرده و سپس دکمه فوکوس روی لنز را بر روی M بگذارید که در طول عکاسی فوکوس تغییر نکند. عکس هایی که می گیرید باید تقریبا 3/1 از کادر آن ها یکی باشد برای راهنمایی گرفتن از اجزای بزگ تر عکس کمک بگیرید و آن را نشانه قرار دهید.