آتلیه عروس
هنر و عکاسی
هنر و عکاسی
هنر و عکاسی
هنر و عکاسی
هنر و عکاسی

facebook   instagram   telegram

هنر و عکاسی

هنر و عکاسی

مطابق با چشم انداز هنرمند عنوان عکاسی ایجاد شده است. ماحصل پیوند عکاسی و هنر پدیده‌ای بود با سبکی بسیار پیچیده. ساده اندیشی خواهد بود اگر این پدیده را صرفا هنر تاثیر پذیرفته از عکاسی یا عکاسی تاثیر پذیرفته از هنر بدانیم.بسیاری از هنرمندان ایده‌های فرمالیستی خود را بر اساس عکس‌هایی تدوین کردند که خود از پیش تحت تاثیر نقاشی بود.در عین حال، بسیاری از عکاسان نیز ملهم از نقاشی‌هایی بودند که عناصر تشکیل دهنده‌شان بر گرفته از فرم عکاسی بود.

در واقع شاید کثرت بدعت‌های تصویری در نقاشی، پس از پیدایش عکاسی، ناشی از پیچیدگی تاثیرات متقابل این دو رسانه بر هم یا فرایند قرار دادن یک رسانه در معرض نفوذ رسانه دیگر باشد. نکات برجسته تاریخ عکاسی و رابطه آن با هنر باید بیشتر بر اساس موضوع تصویر نگاشته شود تا بر اساس توالی زمانی، گرچه هر پیشرفت عمده در عکاسی برای شاخه‌های مختلف نقاشی معانی متفاوتی هم داشته است. دهه ۱۸۸۰ به راستی دوره حساسی در هنر و عکاسی قرن نوزده محسوب می‌شد.پیدایش دوربین کداک و رواج عکاسی در میان مردم، اختراع دوربین فوق العاده حساس و سریع و نخستین کوشش‌های امید بخش برای فیلمسازی. از دهه ۱۸۹۰ علی رغم قیل و قال‌های رایج، عکاسی به عنوان رشته تثبیت شده‌ای از هنر پذیرفته شد. مفاهیم زیبا‌شناسی سنتی سرانجام واژگون شد و یا بهتر گفته باشیم دوباره روی پا‌هایش ایستاد و قلمرو کار نقاشان و عکاسان هم تا حدودی مشخص شد. بالاخره، در قرن حاضر ترکیب عکاسی با سایر هنر‌های بصری به گونه‌ای و در ابعادی صورت گرفت که پیش‌تر هیچ‌گاه تصور آن نمی‌رفت.