آتلیه عروس
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی

facebook   instagram   telegram

کارگاه آموزشی حرفه اي عكاسي در آتليه روزبه

آموزش به صورت خصوصي 100% تضميني در 10 جلسه 3 ساعته به صورت تئوري و عملي مي باشد.
بعد از اتمام دوره گواهي پايان دوره کارگاه آموزش تجربي توسط استوديو صادرمي گردد.
سيلابس کارگاه آموزشی :
تاريخچه عكاسي
تشريح دوربين آنالوگ و ديجيتال و شباهت ها
شناخت دوربين و پارامترهاي مهم در عكاسي
كادربندي
نورپردازي درفضاي In door
نور پردازي در فضاي Out door
وايت بالانس _ تنظيمات رنگ
پزيشن
آشنايي با لنزها
نورسنجي
عكاسي مستند
توضيحات :
دوره آموزشي 10 جلسه مي باشد. مدت زمان هر جلسه 3 ساعت مي باشد.
هر جلسه 1 ساعت تئوري و 1 ساعت كارگاهي و 1 ساعت تحليل و پرسش و پاسخ كار عملي كارآموز مي باشد.


کارگاه آموزشی

روزبه حاجتی فارغ التحصیل هنرستان عکاسی و فارغ التحصیل دانشکده هنر و مدرس عکاسی